workİcra ve İflas Hukuku
İtirazın iptali davası, Borçtan kurtulma davası, Menfi tespit ve istirdat davası, İstihkak davaları, İhtiyati haciz istemi, İhtiyati hacze itiraz davaları, İflas davası, İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip, Kambiyo takipleri.