workCeza Hukuku
Kişinin hayat bütünlüğüne karşı suçlar, Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Hürriyete karşı suçlar, Kişinin özel hayatına ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, Mal varlığına karşı suçlar, Ceza yasalarında belirtilmiş diğer suçlar.