workCeza Hukuku
• Kişinin hayat bütünlüğüne karşı suçlar • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar • Hürriyete karşı suçlar • Kişinin özel hayatına ve hayatın gizli alanına karşı suçlar • Mal varlığına karşı suçlar • Ceza yasalarında belirtilmiş diğer suçlar