Hukuk, insanların hakkaniyet lehine bulmuş oldukları en güzel keşiftir.